Google+XINGLinkedIn

10. Konferenz der Firma ASE zum Thema Ex-Schutz
X Konferencja "STREFY EX – Bezpieczenstwo i eksploatacja urzadzen elektrycznych i automatyki pracujacych w przestrzeniach zagrozonych wybuchem zgodnie z wymaganiami UE", firmy ASE

vom 2008-05-15

Am 10. und 11. 4. 2008 fand in Jurata, Polen die 10. Konferenz der Firma ASE zum Thema Ex-Schutz statt. Neben technischen Aspekten aus Anwendung und Entwicklung wurden auch regulatorische Rahmenbedingungen behandelt. Zukünftig soll neben dem derzeitigen Schwerpunkt Explosionsschutz der Themenkreis der Veranstaltung um "Funktionale Sicherheit" erweitert werden.

Die Veranstaltung wurde von ca. 180 Teilnehmern besucht. Die Teilnehmer kamen aus Anwenderfirmen (vor allem Petrochemie), von Universitäten und Aufsichtsbehörden, sowie von Herstellerfirmen (z. B. Tyco, Stahl, Intertec). Die Konferenz bot gute Gelegenheiten für Gespräche und Erfahrungsaustausch mit den polnischen Kollegen.

Die ausrichtende Firma ASE (Automatic System Engineering) ist im Bereich Engineering tätig, und Vertriebspartner der Firma Stahl in Polen. ASE gibt auch eine vierteljährlich erscheinende Zeitschrift zum Thema "Ex-Schutz" heraus ("Ex-Magazin").

In einem halbstündigen Vortrag, der auf großes Interesse stieß, konnte Herr Dr. Zgorzelski (Obmann AK1.2) die NAMUR in polnischer Sprache vorstellen.

Einen kleinen Eindruck vermitteln folgende Fotos:
Photo 1
Photo 2
Photo 3
Photo 4
Photo 5
Photo 6


X Konferencja "STREFY EX – Bezpieczenstwo i eksploatacja urzadzen elektrycznych i automatyki pracujacych w przestrzeniach zagrozonych wybuchem zgodnie z wymaganiami UE", firmy ASE

W dniach 10-go i 11-go kwietnia 2008 r. odbyla sie w Juracie X Konferencja "STREFY EX – Bezpieczenstwo i eksploatacja urzadzen elektrycznych i automatyki pracujacych w przestrzeniach zagrozonych wybuchem zgodnie z wymaganiami UE", która zorganizowala Firma Automatic Systems Engineering Sp. z o.o (ASE) z Gdanska. Oprócz technicznych aspektów wynikajacych z zastosown i z rozwoju urzadzen automatyki byly równiez rozpatrywane sprawy administracyjno-regulujace. W przyszlosci, punkt ciezkosci konferencji zwiazany z bezpieczenstwem przeciwwybuchowym ma zostac uzupelniony o bezpieczenstwo funkcjonalne.

W konferencji wzielo udzial ok. 180 osób. Uczestnicy reprezentowali firmy uzytkowników urzadzen automatyki (przewaznie z petrochemii) jak i uczelnie wyzsze i organy nadzorcze. Obecni byli równiez producenci sprzetu, np. Tyco, Stahl, Intertec. Konferencja byla dogodna okazja do prowadzenia rozmów i wymiany doswiadczen z polskimi kolegami.

Firma ASE organizujaca konferencje dziala jako firma projektowa. Jednoczesnie rozprowadza ona urzadzenia pomiarowe, iskrobezpieczne i ogrzewcze. Reprezentuje ona firme R. Stahl w Polsce. Firma ASE wydaje kwartalnik "Magazyn Ex" dotyczacy tematyki bezpieczenstwa przeciwwybuchowego.

W czasie konferencji dr. inz. Zgorzelski (przewodniczacy Zespolu Roboczego NAMUR-u 1.2) przyblizyl w pólgodzinnej prezentacji zainteresowanym uczestnikom organizacje i dzialalnosc organizacji NAMUR w jezyku polskim.

Wrazenia z tej konferencji dokumentuja nastepujace zdjecia:
Zdjecie 1
Zdjecie 2
Zdjecie 3
Zdjecie 4
Zdjecie 5
Zdjecie 6


« Zurück
loading...